จิตวิทยาการจูงใจเพื่อทำให้เกิดการซื้อ
จิตวิทยากับการจูงใจ แค่มองตาก็รู้ใจ จริงเหรอ ?
backlink คือ
  1. โครงสร้าง (Structure) ในส่วนของเว็บไซต์ การมีโครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีและเป็นมิตรกับระบบค้นหา (Search Engine) และผู้ใช้งาน (User) ช่วยให้เว็บเราถูกค้นหาจดจำและใช้งานได้ง่าย
  2. เนื้อหา (Content) เนื้อหาบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีคุณภาพ คุณภาพในที่นี้คือ ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาที่ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ มีความเป็นต้นฉบับ (Original Content) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานครับ
  3. แบคลิงก์ (Backlink) คือ ลิงก์ที่ถูกส่งมาจากเว็บไซต์อื่นที่ส่งลิงก์นั้น หรือให้คุณค่าของลิงก์นั้นมายังเว็บไซต์ของเรา ยิ่งถ้าลิงก์ที่ส่งมาหาเรานั้นมาจากเว็บที่มีคุณภาพสูง (High Domain Authority) มีความน่าเชื่อถือจะยิ่งดีเอามากๆ

Backlink คืออะไร?

มนุษย์เรานั้น “เป็นกลาง” จริงไหม

แปลว่าสุดท้ายนั้น “การไม่เลือกข้าง” ที่เราเห็นหลายๆ คนโพสต์กันหรือพูดกันจึงเท่ากับ “การไม่เป็นกลาง” เพราะมันคือการไม่เลือกแต่กลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ดี

ผู้ค้นพบคลิตอริส (ปุ่มกระสัน)

“คลิตอริส” จุดรวมความเสียวของหญิงสาว

ความปรารถนาที่ถูกปิดกั้น

การค้นพบที่สำคัญ

ความเชื่อที่เปลี่ยนไป

อำนาจ หรือ POWERS

ผู้คนค้นหาสินค้า Delivery พุ่งสูงกว่า 300%

the platform — Netflix.com

ผู้เขียนเริ่มมองหาคำตอบในหนังนี้ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ “ระบบ” ตามชื่อเรื่อง “THE PLATFORM”

  • ทุกครั้งที่เราเห็นหลังกด “ค้นหา” เราโดนเก็บ Stats หมดไม่ว่าจะเป็น ยอดวิว Impressions, Clicks, ค่าเหล่านี้ถูกนำไปประมวณผลอัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณคลิกโฆษณาบ่อยเพียงใด (CTR) นั้นเอง นั่นหมายความว่า หากคอนเทนต์ของใครที่ถูกค้นหาเยอะ เข้าบ่อยและเยี่ยมชมนาน ก็จะได้รับเลือกมาให้แสดงผลก่อนเสมอ
  • เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ของเราติดหน้าแรกบน Google จะส่งผลให้จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีหยุด (คงไปห้ามคนคลิ๊กไม่ได้) คิดง่ายๆ ว่าหากคุณเข้า Google คุณจะกดลิงค์หรือข้อมูลที่หน้าแรก อันดับต้นๆ หรือจะกดหน้าถัดไป

Adisorn Kaewchansilp (Mhee)

A Growth Marketer [thewhitemarketing.com]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store